Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

 

Zadanie polega na zorganizowaniu Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień Godności ma na celu uświadomienie społeczeństwu – mieszkańcom Szczecina różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Godność człowieka to podstawowa niezbywalna wartość każdego członka społeczeństwa.

Realizacja zadania umożliwi przede wszystkim:

  • wzrost integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną z mieszkańcami Miasta Szczecina,
  • dostarczenie wzorców wpływających na świadomość społeczną dotyczącą normalizacji życia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • przełamanie bariery uprzedzenia dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • poszerzenie wiedzy mieszkańców miasta Szczecina na temat różnych form i możliwości pracy i uczestnictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym.
  • wzrost liczby programów i inicjatyw włączających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w działania placówek oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Termin realizacji: 04 kwietnia 2022 r. – 27 maja 2022 r.

Dofinansowanie: 4 050,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 6 800,00 zł.