Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w 2024 r.”

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej – placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie.
Został utworzony w 2013 r. Zatrudnia 175 osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Szczecina i powiatu polickiego. Jest miejscem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowuje osoby z niepełnosprawnościami do życia w otwartym środowisku.

MZAZ oferuje usługi: prania, sprzątania, utrzymania terenów zielonych, niszczenia dokumentów, szycia, usługi cateringowe, wpisuje się w życie społeczności lokalnej, zawodowej i społecznej przynosząc konkretne efekty w postaci: umieszczania pracowników z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, podejmowaniu przez nich decyzji o samodzielnym zamieszkaniu, tworzeniu się nieformalnych grup samopomocy.

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie (aneks): 28 grudnia 2023.

Dofinansowanie: 6 475 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 7 683 000,00 zł.