Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 „Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w 2022 r.”

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej – placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie. Został utworzony w 2013 r. Zatrudnia 175 osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu Szczecina i powiatu polickiego. Jest miejscem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przygotowuje osoby z niepełnosprawnościami do życia w otwartym środowisku.

MZAZ oferuje usługi: prania, sprzątania, utrzymania terenów zielonych, niszczenia dokumentów, szycia, usługi cateringowe, wpisuje się w życie społeczności lokalnej. zawodowej i społecznej przynoszą konkretne efekty w postaci: umieszczania pracowników z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, podejmowaniu przez nich decyzji samodzielnym zamieszkaniu, tworzeniu się nieformalnych grup samopomocy.

Dofinansowanie: 4 812 500,00 zł.
Całkowita wartość: 5 737 500,00 zł.