Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 „Bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r.”

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Został utworzony w 1993 r. Obecnie obejmuje rehabilitacją społeczno – zawodową, fizyczną, psychologiczną 70 dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, także z dodatkowymi niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W pracowniach: kulinarnej, utrzymania czystości i estetyki domu, krawieckiej, komputerowej, stolarstwa, poligrafii, witrażu, art-terapii, ruchu rozwijającego,  technicznej, przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, bukieciarstwa, ogrodniczej, prowadzona jest rehabilitacja społeczno-zawodowa mająca na celu przygotowania uczestników WTZ – w miarę ich możliwości – do funkcjonowania w różnych kręgach społecznych: w rodzinie, grupie sąsiedzkiej, koleżeńskiej, społeczności lokalnej oraz wykształcenia umiejętności wykonywania elementów pracy zgodnie z indywidualnymi preferencjami i predyspozycjami. Nabyte umiejętności pozwalają na podjęcie zatrudnienia w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonym przez PSONI Koło w Szczecinie.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest także miejscem realizacji pasji, nauki spędzania czasu wolnego, nawiązania trwałych przyjaźni, nabywania postaw samopomocy oraz pomocy najsłabszym kolegom.

Dofinansowanie: 1 686 720,00 zł.
Całkowita wartość: 1 874 133,33 zł.