Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

„Aktywizacja społeczno – kulturalna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania muzyczne i artystyczne w tym nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i rozrywkowej”

 

Realizacja zadania polega na rehabilitacji społecznej (kulturalno – artystycznej) dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni Ośrodka Oparcia Społecznego dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą się grać utwory z repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki klasycznej i współczesnej. PSONI Koło w Szczecinie od 2000 roku prowadzi w Ośrodku Oparcia Społecznego Orkiestrę Perkusyjną Gamelan. Orkiestrę tworzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawę instrumentalną Orkiestry stanowi zestaw instrumentów niemieckiego kompozytora Carla Orffa. Głównym celem zadania jest szeroko pojęta rehabilitacja społeczna jego uczestników, ale również aktywny udział w życiu kulturalnym. Ważnym elementem działalności Orkiestry jest zwrócenie uwagi na miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz pomoc w doskonaleniu talentów.

W projekcie realizowane są następujące formy wsparcia:

  • Warsztaty Muzyczne Orkiestry Perkusyjnej Gamelan,
  • Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Wartość dofinansowania: 159 245,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 199 475,00 zł.