Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

 

Zadanie publiczne pn. ” Dorosły – samodzielny – niezależny. Rozwój usług wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w celu ich integracji ze społeczeństwem” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zadanie realizowane w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 rok”.

Realizacja zadania dotyczy wspierania niepełnosprawnych mieszkańców Mieszkań Chronionych przez asystentów w soboty, niedziele i święta z uwagi na fakt, że pomimo konieczności zabezpieczenia usług asystenckich ONI w soboty, niedziele i dni świąteczne, nie znajduje to zrozumienia w obecnie funkcjonującym systemie pomocy społecznej i wsparcia tego typu działań.

Planowane działania:

  1. Asystencja w czynnościach samoobsługowych, porządkowych.
  2. Asystencja w aktywności ekonomicznej.
  3. Asystencja w organizacji czasu wolnego.
  4. Asystencja w dbaniu o własne zdrowie oraz w trakcie wypoczynku nocnego.
  5. Asystencja w trakcie kontaktów z rodziną.

Efektem realizacji projektu będzie wyższa jakość życia 15 osób, wyższy poziom samodzielności w czynnościach życia codziennego, wyższy poziom poczucia własnej wartości.

Projekt będzie realizowany w Mieszkaniach Chronionych przy ul. Hożej 32 w Szczecnie – placówce Koła PSONI w Szczecinie.

Czas realizacji: maj – grudzień 2019.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zwiększenia samodzielności 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców Mieszkań Chronionych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie (zwanych dalej ONI). Cel ten zostanie zrealizowany dzięki usługom asystentów osoby z niepełnosprawnością intelektualną świadczonych przez przygotowaną przez Wnioskodawcę kadrę.