Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin.

Realizacja zadania będzie polegała na zapewnieniu usług asystenta dla osób niepełnosprawnych
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Usługi asystenckie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i polegać będą na udzielaniu bezpośredniej pomocy w wypełnianiu codziennych obowiązków, a także realizacji innych aktywności wymagających obecności i asysty drugiej osoby.

Usługi świadczone przez Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mają za zadanie umożliwić aktywne uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną stwarzając im w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju, wsparcie w tych momentach, w których sami nie mogą sobie poradzić – m.in. w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, asystowanie
w załatwianiu spraw bieżących takich jak: zakupy, wyjście, powrót oraz / lub dojazd w wybrane miejsce, asystowanie podczas uczestnictwa w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych.

Miejsce realizacji zadania

  • Część merytoryczna zadania: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie Ośrodek Oparcia Społecznego ul. Rostocka 125,
  • Część praktyczna zadania: Gmina Miasto Szczecin.

Grupa docelowa

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – 50 osób z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Termin realizacji zadania:

od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.