Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Alicja w Krainie Czarów” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Projektu jest prezentacja umiejętności talentów aktorów i muzyków amatorów z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) w integracji z dorobkiem i talentami profesjonalnych aktorów i muzyków.

Zadanie obejmuje przygotowanie, zrealizowanie i prezentację szerokiemu gronu odbiorców widowiska teatralno – muzycznego z udziałem aktorów amatorów oraz muzyków amatorów – osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy wraz z zawodowymi aktorami Teatru Polskiego w Szczecinie stworzą spektakl teatralno – muzyczny “Alicja w Krainie Czarów”.

Spektakl jest specjalną promocją działalności wnioskodawcy – Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie – w 60 rocznicę powstania organizacji.

Ideą przedsięwzięcia jest ukazanie różnorodności otaczającej nas rzeczywistości – istnienia dwóch światów, współgrania ze sobą świata zawodowych aktorów i muzyków z aktorami i muzykami amatorami. Te dwa światy – tak skrajnie różne – łączą się w spektaklu teatralno-muzycznym w jedną piękną ideę symbolizowaną tytułem – „Alicja w krainie czarów”.

Specjalnie dla potrzeb spektaklu skomponowana zostanie muzyka – oddająca niezwykły klimat magii Krainy Czarów – przez dyrygenta orkiestry Perkusyjnej Gamelan prowadzonej przez nasze Koło w Szczecinie, składającej się z 25 ONI muzyków amatorów, która wystąpi w spektaklu.

Termin realizacji: 06.05.2024 – 31.10.2024