Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: „Alicja w krainie czarów” jest współfinansowane ze środków PFRON w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „KULTURA WRAŻLIWA”.

Projekt ma na celu prezentację talentów aktorskich oraz muzycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną w integracji z dorobkiem, talentami aktorskimi i muzycznymi zawodowych aktorów i muzyków.

Ideą projektu jest ukazanie różnorodności otaczającej nas rzeczywistości – istnienia dwóch światów, współgrania ze sobą świata zawodowych aktorów i muzyków z aktorami i muzykami amatorami, którymi są ONI. Te dwa światy – tak skrajnie różne – łączą się w spektaklu teatralno-muzycznym w jedną piękną ideę symbolizowaną tytułem – „Alicja w krainie czarów”.

Spektakl zaprezentuje jedno z przesłań powieści – „wszystko się może zdarzyć, ale nie można poddawać się nawet gdy nadzieja jest mała, bo rzeczywistość robi nam niespodzianki i podsyła nam osobę, która pomaga nam, gdy stajemy na skrzyżowaniu i nie wiemy którędy iść”.

8 aktorów amatorów – ONI oraz 3 aktorów zawodowych pod kierunkiem reżysera Dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie Adama Opatowicza stworzą własną interpretację sztuki „Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla z piosenkami do tekstów Jeremiego Przybory wykorzystując wspólną przestrzeń wrażliwości i rozumienia świata prawdziwego i surrealistycznego widzianego oczami autora.

Specjalnie dla potrzeb spektaklu skomponowana zostanie muzyka – oddająca niezwykły klimat magii Krainy Czarów – przez dyrygenta orkiestry Gamelan, znanego szczecińskiego kompozytora muzyki filmowej, teatralnej Pawła Kornicza. 

W projekcie zaplanowano następujące działania:

Działanie 1. Kwiecień 2024 r. Przygotowanie do realizacji projektu. 

Koordynator przeprowadzi rekrutację osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wykazują wysoki poziom wrażliwości i zdolności aktorskich oraz mają umiejętności uczenia się pamięciowego tekstu. Wraz z rekrutacją ONI odbędą się spotkania z aktorami Teatru Polskiego w Szczecinie w celu ustalenia scenografii, kostiumów oraz ról.  

Działanie 2. Kwiecień 2024 r – wrzesień 2024r Próby Orkiestry Perkusyjnej Gamelan oraz warsztaty aktorskie. 

Do przedstawienia zostanie napisana muzyka, której aranżacja będzie uwzględniała możliwości brzmieniowe i barwowe wykorzystywanego przez orkiestrę instrumentarium Orff’a. Utwory, które zaprezentuje w spektaklu orkiestra będą w większości także śpiewane przez wybranych, utalentowanych wokalnie członków zespołu. 

Warsztaty aktorskie będą odbywać się – w zależności od potrzeb aktorów amatorów – w pomieszczeniach Wnioskodawcy (sala bankietowa w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej) oraz na scenie Teatru Polskiego w Szczecinie. Będą prowadzone przez 3 profesjonalnych aktorów pod kierunkiem reżysera spektaklu, który będzie odpowiedzialny za stworzenie scenariusza spektaklu oraz  nadzór nad jego realizacją. Wolontariusze wspierający – z uwagi na specjalne potrzeby aktorów amatorów – będą pośredniczyli w komunikacji między aktorami profesjonalnymi i amatorami. Wybrane próby zostaną przeprowadzone na deskach Teatru Polskiego wraz z orkiestrą perkusyjną Gamelan, aby stworzyć realne warunki planowanego przedstawienia.

Działanie 3. Wrzesień 2024r. – Premiera Przedstawienia. 

We wrześniu 2024w Teatrze Polskim odbędzie się premiera przedstawienia „Alicja w krainie czarów” z udziałem widowni i zaproszonych gości. Po przedstawieniu w foyer Teatru Polskiego w Szczecinie odbędzie się dyskusja pt. „Teatr otwarty dla wszystkich” na temat miejsca osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze zaproszonych gości 8 aktorów ONI i 3 aktorów profesjonalnych, 25 członków Orkiestry Perkusyjnej Gamelan , 3 Dyrygentów. Spektakl – profesjonalnie nagrany – zostanie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców stę. Nagranie Video – umieszczone na stronie internetowej  Wnioskodawcy oraz na kanale  YouTube  – będzie ogólnie dostępne dla społeczności Szczecina oraz ogólnopolskiej.

Działanie 4. Wrzesień 2024r. – grudzień 2024r. Próby utrwalające.

W okresie popremierowym, od września do grudnia odbędą się próby Orkiestry, które mają na celu utrwalanie materiału dźwiękowego do spektaklu oraz warsztaty aktorskie. 

Działanie 5. Wrzesień 2024r. – grudzień 2024 r. Spektakle 

Wnioskodawca zaplanował w tym okresie 3 spektakle w Teatrze Polskim z udziałem publiczności. 

Działanie 6. Kwiecień 2024r. – grudzień 2024r. Promocja 

Informacje na temat poszczególnych części zadania będą zamieszczane na stronie internetowej www.psoniszczecin.org.pl oraz w mediach społecznościowych Koła.

Teatr Polski zamieści na swojej stronie internetowej informację o repertuarze i terminach

przedstawienia. Wnioskodawca umieści zarówno na plakatach jak i na stronie internetowej informację o instytucji finansującej projekt. Zostanie wydrukowany program zawierający informacje o przedstawieniu, osobach biorących udział w sztuce , instytucji finansującej i realizatorze projektu. Przedstawienie, próby, warsztaty zostaną nagrane i opracowane technicznie w celu  umożliwienia łatwego dostępu do cyfrowego zapisu wydarzenia.

Termin realizacji projektu: kwiecień 2024 – grudzień 2024.

Osoba do kontaktu: Maria Kurek tel. 533 342 350