Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Zadanie publiczne pn.: “60 lat minęło … spotkania wspólnotowe mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zaangażowanych w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną” jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja zadania ma celu pobudzenie potencjału i wyposażenie w kompetencje niezbędne do tworzenia wspólnot lokalnych osób zaangażowanych w poprawę warunków życia, terapii, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  (zwanych dalej ONI) oraz wsparcia ich rodzin (tworzenie grup samopomocowych)  poprzez upowszechnienie i przekazanie 60 letnich doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie (zwanego dalej PSONI Koło w Szczecinie). 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące działania: 

1) Spotkanie wspólnotowe mieszkańców zaangażowanych w poprawę jakości życia ONI – liderów, a także osób planujących tworzyć wspólnoty-grupy samopomocowe działające na rzecz ONI – spotkanie odbędzie się 22 maja w Sali złotej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 

2) Organizację 3 wizyt studyjnych w placówkach PSONI Koło w Szczecinie dla osób zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami takimi jak: wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka oraz wspieranie rodziców po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością, rehabilitacja i edukacja dzieci i młodzieży wieloraki niepełnosprawnych, terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczno- zawodowa dorosłych, wspieranie seniorów z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie mieszkań wspomaganych, tworzenie miejsc pracy dla ONI.

Grupą docelową są liderzy grup samopomocowych ONI oraz ich rodzin lub inne osoby zaangażowane w pomoc ONI miejscowości powiatów województwa zachodniopomorskiego: polickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, pyrzyckiego, koszalińskiego, choszczeńskiego, wałeckiego, stargardzkiego, nowogardzkiego, Świnoujścia. Działaniami zostanie objętych około 180 osób bezpośrednio oraz około 200 pośrednio poprzez Internet oraz media społecznościowe, zapoznanie się z publikacją oraz folderami – przedstawiciele społeczności lokalnych pretendujących do funkcji liderów wspólnoty działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) oraz ich rodzin.

Termin realizacji zadania: 02.04.2024 – 31.10.2024.