Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie informuje, że w terminie 15.06.2024 r. – 29.06.2024 r. organizowany będzie turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym GWAREK w Międzywodziu.

Koszt skierowania wynosi:

  • dla osoby dorosłej i młodzieży2750 zł / 1 os.    (zaliczka 30% = 825 zł)
  • dla dzieci do lat 10 z porcją żywieniową dziecięcą: 1820 zł / 1 os.    (zaliczka 30% = 546 zł)
  • dla osoby bez wyżywienia1000 zł / 1 os. (zaliczka 30% = 300 zł)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data złożenia kompletu dokumentów. 

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 30 marca 2024 r. W przypadku zapełnienia liczby dostępnych miejsc przed dniem 30 marca 2024 r. osoby chętne będą wpisywane na listę rezerwową.

Komplety druków na turnus rehabilitacyjny dostępne są do odbioru u pracownika socjalnego w Ośrodku Oparcia Społecznego przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie  tel. 91 42 68 197 wew. 114. 

Przy składaniu dokumentów osoba zostanie poinformowana o wpisaniu na listę uczestników turnusu. 

Zaliczka w wysokości 30% ceny skierowania płatna w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów na konto Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie:

PKO BP SA, Oddział w Szczecinie 
57 1440 1143 0000 0000 0147 8753

Ostateczna kwota do zapłaty uzależniona będzie od kwoty przyznanego dofinansowania z PFRON (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych) oraz wyliczonego kosztu obsługi terapeutów, zależnego od ilości uczestników.           

INFORMUJEMY, że w przypadku rezygnacji z turnusu w terminie krótszym niż 30 dni przed jego rozpoczęciem – wpłacona zaliczka NIE BĘDZIE ZWRACANA.