Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie


OGŁOSZENIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie informuje, że w terminie 17.06.2023 r. – 1.07.2023 r. organizowany będzie turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym GWAREK w Międzywodziu.

Koszt skierowania wynosi dla osoby dorosłej2400 zł / 1 os. (zaliczka 30% = 720 zł)

  • dla dzieci do lat 10 z porcją żywieniową dziecięcą: 2100 zł / 1 os. (zaliczka 30% = 630 zł)
  • dla osoby bez wyżywienia1000 zł / 1 os. (zaliczka 30% = 300 zł)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data złożenia kompletu dokumentów. 

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 30 marca 2023 r. Po zapełnieniu liczby dostępnych miejsc przed dniem 30 marca 2023 r. osoby chętne będą wpisywane na listę rezerwową.

Komplety druków na turnus rehabilitacyjny dostępne są do odbioru u pracownika socjalnego w Ośrodku Oparcia Społecznego przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie  tel. 91 42 68 197 wew. 114. 

Przy składaniu dokumentów osoba zostanie poinformowana o wpisaniu na listę uczestników turnusu. 

Zaliczka w wysokości 30% ceny skierowania płatna w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów na konto Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie:

PKO BP SA , Oddział w Szczecinie
57 1440 1143 0000 0000 0147 8753

W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie 7 dni, uczestnik zostaje wykreślony z listy. 

Ostateczna kwota do zapłaty uzależniona będzie od kwoty przyznanego dofinansowania z PFRON (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych) oraz wyliczonego kosztu obsługi terapeutów, zależnej od ilości uczestników.

INFORMUJEMY, że w przypadku rezygnacji z turnusu w terminie krótszym niż 30 dni przed jego rozpoczęciem – wpłacona zaliczka NIE BĘDZIE ZWRACANA.