Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Tadeusz Wilichowski – uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Koło w Szczecinie PSOUU został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Nikifory” za pracę plastyczną pt “W innym świecie”.

Panu Tadeuszowi gratulujemy, a zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.wspolnadroga.pl/beneficjenci/nikifory/2012-147/#show , gdzie można podziwiać nagrodzone dzieło.

Konkurs jest ogłaszany corocznie przez Fundację „Wspólna Droga” – United Way Polska w partnerstwie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.