Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Zespół informacyjno doradczy

Zespół informacyjno – doradczy działa w dni powszednie w godz.8.00-16.00. Specjalistami udzielającymi porad są: pedagog, pracownik socjalny i prawnik.

Zespół ten świadczy następujące usługi :

  • diagnoza i poziom funkcjonowania osób zgłaszających się do Ośrodka, badanie i określanie poziomu warunków socjalnych rodzin zgłaszających
    się po poradę,
  • prowadzenie Bazy Danych,
  • gromadzenie i interpretowanie ustawodawstwa,
  • prowadzenie poradnictwa prawnego, poradnictwo socjalnego oraz pedagogicznego,
  • profilaktykę i umocnienie rodzin prowadzące do pozostawienia osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowisku naturalnym,
  • pozyskiwanie funduszy na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin.