Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Orkiestra Perkusyjna Gamelan

„Gdzie słowa zawodzą muzyka mówi”
Hans Christian Andersen

Orkiestra Perkusyjna Gamelan powstała w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie w roku 2000.
Zespół tworzą osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Podstawę instrumentalną orkiestry stanowi zestaw instrumentów Orffa.
Celem zespołu jest nie tylko szeroko pojęte usprawnianie psychofizyczne jego uczestników, ale również aktywny udział w życiu kulturalnym poprzez koncertowanie i współpracę z różnymi artystami. Ważnym elementem działalności orkiestry jest zwrócenie uwagi na miejsce osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie oraz pomoc w doskonaleniu ich talentów i umiejętności muzycznych.

Cele:

  • aktywny udział w życiu kulturalnym oraz szeroko pojęta integracja ze światem sztuki,
  • rehabilitacja uczestników orkiestry.

Zadania:

  • kształcenie wrażliwości muzycznej i rozwijanie dyspozycji muzycznych takich jak słuch wysokościowy, poczucie rytmu i tempa oraz pamięci muzycznej,
  • dynamizowanie pamięci oraz koncentracji uwagi,
  • kształtowanie poczucia porządku, dokładności, dyscypliny oraz samokontroli,
  • kształtowanie motoryki, sprawności i estetyki ruchu,
  • wyrabianie umiejętności pracy w zespole,
  • stwarzanie możliwości wypowiedzenia się,
  • odreagowanie napięć psychofizycznych,
  • uczestnictwo w życiu kulturalnym: udział w imprezach kulturalnych, koncertowanie.