Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

System wsparcia przez całe życie

Opis działalności PSONI Koła w Szczecinie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, zwane dalej PSONI Koło w Szczecinie działa od 1964 roku (1964 rok – utworzenie Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD w Szczecinie). Jest organizacją pozarządową, non – profit. Czytaj więcej…