Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dotyczy: organizacja wypoczynku dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności z Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie w terminie 16.07 – 31.07.