Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Koła 2021
przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
odbędzie się w dniu 07.09.2021:

godz. 16.30 – I termin,
godz. 16.45 – II termin

 

Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdania