Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Szczecinie
ogłasza rekrutację na stanowisko
Pracownik administracyjno-biurowy oraz obsługi projektów

 

Wymagania podstawowe stawiane pracownikowi:

 1. Wykształcenie wyższe ( w tym licencjat).
 2. Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).
 3. Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 4. Mile widziana znajomość języka niemieckiego/angielskiego.

Oczekiwane umiejętności

 1. Szybkość i łatwość w pozyskiwaniu informacji z różnych źródeł (elektroniczne, tradycyjne).
 2. Umiejętność redagowania pism.
 3. Bardzo dobra organizacja pracy.

Ogólny zakres obowiązków

 1. Prowadzenie sekretariatu / obsługi administracyjnej placówek Koła oraz Zarządu Koła w Szczecinie PSONI.
 2. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 3. Wyszukiwanie informacji dotyczących konkursów, dotacji, systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa związanych z działalnością Koła.
 4. Współpraca z dyrektorami/kierownikami placówek Koła w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów.
 5. Nadzór nad projektami w zakresie rozliczania i sprawozdawczości.

Zapewniamy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny.
 2. Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z CV.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać do dnia 14 maja.2021 do godz. 15.00 na adres e-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl lub w wersji papierowej na adres: PSONI Koło w Szczecinie, ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin.

 

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/-y na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

*niewłaściwe skreślić