Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Szczecinie

ogłasza rekrutację na stanowisko

Dyrektor Biura Obsługi Placówek

 

Wymagania podstawowe stawiane pracownikowi:

 1. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne/prawnicze.
 2. Doświadczenie w funkcjonowaniu organizacji pozarządowej.
 3. Znajomość ustawodawstwa dotyczącego działalności organizacji pozarządowej, ochrony zdrowa, edukacji, rehabilitacji, pomocy społecznej;
 1. Znajomość języka niemieckiego/angielskiego.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)

Oczekiwania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Dyspozycyjność.

Zapewniamy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy w dynamicznym zespole.
 3. Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z CV
 2. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie
 3. Świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy)

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Oferty z dopiskiem: „Dyrektor BOP” w temacie wiadomości, prosimy przesyłać do dnia 25 marca.2021 do godz. 15.00 na adres e-mail: biuro@psoniszczecin.org.pl lub w wersji papierowej na adres: PSONI Koło w Szczecinie, ul. Rostocka 125, 71-771 Szczecin.