Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

„Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej”

Dzięki wsparciu ze środków finansowych Unii Europejskiej od lutego do października 2004 roku realizowane jest przedsięwzięcie:

” Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej „

dofinansowane z budżetu Programu Phare 2001 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, Średnie Dotacje – PLO 101.11.

Więcej informacji: www.psoniszczecin.org.pl/praca/