Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Międzynarodowa Konferencja – „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy”

Międzynarodowa Konferencja

„Osoba z niepełnosprawnością intelektualną
na rynku pracy”
Szczecin, 25.01.2005
Radisson SAS Hotel

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję pt. „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy”. Konferencji towarzyszyć będzie debata publiczna, emitowana w TVP3. Celem obu tych wydarzeń jest popularyzacja idei integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie z krajów Unii Europejskiej. Wezmą w nich udział osoby niepełnosprawne oraz specjaliści z zakresu tworzenia warunków pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Niemiec, Anglii, Francji, Szwecji oraz Polski.

Międzynarodowa konferencja oraz towarzysząca jej debata publiczna realizowane są w ramach programu pn. „Promocja Integracji Osób Niepełnosprawnych” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz projektu: „Europejski model społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Przykłady dobrej praktyki krajów UE oraz promowanie inicjatyw wspólnotowych” dofinansowanego przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną Wydziału Edukacji i Kultury w Brukseli.

Patronat medialny nad Konferencją objęli: Telewizja Polska Program 3 oraz Kurier Szczeciński.

Program konferencji

1000 1030 Uroczyste otwarcie konferencji –
– Barbara Jaskierska
 – Przewodnicząca Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
1030 1115 Krystyna Mrugalska Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Polska)
– „Praca i zatrudnienie osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce. Bariery, uwarunkowania, formy, oczekiwania.”
1115 1200 Arnold Wessels (Francja) – „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną we Francji oraz rola Entraide Universitaire w tym zatrudnieniu.”
1200 1245 Hanno Latki (Niemcy) – „Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Niemczech.”
1245 1330 Przerwa na lunch
1330 1415 Huw Davies (Wielka Brytania) – „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną – realia w Wielkiej Brytanii.”
1415 1500 Gunnar Sandström (Szwecja) „Zatrudnienie i przygotowanie do zatrudnienia z niepełnosprawnością intelektualną w Szwecji.”
1500 1545 Peter Mattsson (Szwecja) – „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną i działanie Grunden Media.”
1545 1630 Sabine Noack (Niemcy) „Praktyki zawodowe osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej na wolnym rynku pracy.”
1630 1700 Przerwa na kawę
1700 1800 – Debata medialna -„Osoba z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy” emitowana przez TVP3