Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
SYSTEM WSPARCIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Między nami -(Nie)pełnosprawni

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie w miesiącach 01kwiecień – 31październik 2014r. wspiera zadanie Województwa Zachodniopomorskiego, które udzieliło dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji”, pt. „Między nami – (Nie)PEŁNOSPRAWNI”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w zadaniu dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i innymi sprzężeniami wraz z rodzicami/opiekunami z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. powiaty: gryfiński, policki, pyrzycki, goleniowski, miasto Szczecin).

Proponujemy działania terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, które mają ograniczony dostęp do różnego rodzaju form aktywności, rehabilitacji i socjalizacji oraz mają trudności z wyjściem z domu, komunikowaniem się, korzystaniem z dóbr kulturalnych.

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły na podstawie zgłoszeń w trakcie trwania zadania od 01 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

Oferujemy:

1.         Wielospecjalistyczną diagnozę – ocenę funkcjonalną przeprowadzoną przez: lekarza pediatrę, lekarza rehabilitacji medycznej, lekarza neurologa, psychologa, fizjoterapeutę, logopedę, pedagoga.

2.         Kompleksowy program rehabilitacyjno-terapeutyczny opracowany przez zespół terapeutyczny.

3.         Zajęcia/konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe: pedagogiczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, logopedyczne, zajęcia muzyczne.

4.         Wyjścia integracyjne do ośrodków kulturalnych: kino, teatr, filharmonia, itp.

5.         Ocenę podsumowującą rozwój psychoruchowy.

 

Poza zadaniem oferujemy możliwość skorzystania z noclegu i wyżywienia w Pensjonacie Krótkiego Pobytu: cena 24,00zł za osobę.

Zgłoszenie do udziału w zadaniu proszę kierować do p. Agnieszki Figiel tel. (91) 426-81-97 wew. 132.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy specjalistów.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.