Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dotyczy: Zakup tokarki uniwersalnej na potrzeby Wydziału Montaż-Demontaż w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Szczecinie