Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

System wsparcia przez całe życie

Dotyczy: Zakupu i montażu magla elektrycznego na Wydziale Pralnia w MZAZ